Cjenik homeopatskih usluga


homeopatija-opce02

USLUGA CIJENA
Homeopatski konstitucijski pregled 300,00 kn
Homeopatski akutni pregled 200,00 kn
Kontrolni konstitucijski pregled 150,00 kn
Kontrolni akutni pregled 100,00 kn
Savjetovanje (homeopatsko, nutritivno) 150,00 kn
Radionice cjelodnevne 300,00 kn
Schusslerove soli 300,00 kn