Cjenik konzultacija i izrada jelovnika


cjenik homeovita

USLUGA CIJENA
Konzultacije i uzimanje anamneze 300,00 kn
Izrada jelovnika za tjedan dana 300,00 kn
Izrada jelovnika za dva tjedna 450,00 kn
Izrada jelovnika za tri tjedna 600,00 kn
Kontrolne konzultacije i praćenje stanja 150,00 kn