IZRADA HOMEOPATSKIH LIJEKOVA

Homeopatske pripravke dobivamo iz biljnog, mineralnog i životinjskog svijeta.Orginalna supstanca postupkom razrijeđivanja uz ritmičko protresanje dobiva na povečanju njene energetske vrijednosti Taj postupak nazivamo POTENCIRANJE. Pripravci su razrijeđeni, ne izazivaju nuspojave, niti postoji mogućnost navikavanja na njih.

PRIPRAVCI SE MOGU KORISTITI KOD AKUTNIH I KRONIČNIH BOLESTI KAO I PRVA POMOĆ

homeopatija-izrada-lijekova01Upravo zbog postupka potenciranja koje se primjenjuje u izradi homeopatskih remedia one posjeduju veliku količinu energije koja se uzimanjem u malim količinama oslobađa i daje poticaj našim obrambenim snagama tijela da se aktivira.

Razrjeđivanje i potenciranje provodi se tako da se uzme jedan dio osnovne tvari i doda joj se devet dijelova vode te se jednakomjerno, ritmički protresa kroz neko vrijeme (2-3 min.). Dobiveno razrijeđenje nazivamo D1 ili prva potenca. Od prve potence uzima se opet jedan dio i dodaje se devet dijelova vode, protresa se na isti nači. Nastala je D2 potenca. Daljnim ovakvim postupkom idemo do sve većih razrjeđenja, ali energija lijeka je jača.

homeopatija-izrada-lijekova02GDJE I KAKO SE PRIMJENJUJE HOMEOPATIJA

Homeopatija se primjenjuje u medicini, stomatologiji, veterini. Njezina primjena je široka i pokriva gotovo sve bolesti.

Način propisivanja lijeka temelji se na individualnom pristupu uzimanja slučaja. Određivanje prave supstance za pacijenta započinje uzimanjem anamneze, tj. razgovorom koji traje sat do dva gdje se nizom pitanja dobiva slika o pacijentu o njegovom mentalnom i fizičkom stanju. Ta su pitanja potrebna, budući da homeopatija promatra svaku osobu kao individuu te dolazi na temelju razgovora do odgovora što je uzrok bolesti. Ovaj način i pristup liječi sam uzrok, a ne samo posljedicu tj. bolest.

homeopatija-izrada-lijekova03Postoji i jedna grupa lijekova koja spada u tzv. lijekove za prvu pomoć ili kućnu apoteku, a koje svatko od nas može samostalno primjenjivati. Takvi lijekovi su lijekovi koji nam pomažu kod prehlada, temperatura, udaraca, nagnjećenja, dijareja, gripe, ili kao pomoć u ljetnim mjesecima prilikom uboda insekata ili kod manjih opekotina. Pohađanjem jednodnevnih radionica u našem homeopatskom centru može se dobiti uvid i steći znanje o samostalnoj primjeni ovih supstanci u svakodnevnoj kućnoj upotrebi.

HOMEOPATSKI PRIPRAVAK DJELUJE KAO IMPULS KOJI STIMULIRA SAMOISCJELJUJUĆE SNAGE ORGANIZMA, MOBILIZIRA OBRAMBENI SUSTAV I DJELUJE NA MENTALNIM, FUNKCIONALNIM I FIZIČKIM NIVOIMA TE DOVODI DO IZLJEČENJA.